Historisk arkiv

Landbruk: Må unngå sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Norsk landbruk har mer enn 22.000 sesongarbeidstakere hvert år. I dag møtte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk et utvalg av aktuelle arbeids- og næringslivsorganisasjoner for å drøfte tiltak for å motvirke sosial dumping i landbruket.

Landbruk: Norsk landbruk har mer enn 22.000 sesongarbeidstakere hvert år. I dag møtte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk et utvalg av aktuelle arbeids- og næringslivsorganisasjoner for å drøfte tiltak for å motvirke sosial dumping i landbruket.
 
Føler ansvar
- Dette er en omdømmesak hvor landbruksnæringa må ta et selvstendig ansvar for at lønns- arbeidsvilkårene for utenlandske arbeidstakere er ryddige, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Jeg har tatt initiativ til å møte organisasjonene fordi jeg føler et sterkt ansvar på vegne av landbruksnæringa, og fordi jeg ønsker å få fokus på forholdene rundt sosial dumping av utenlandske arbeidstakere i Norge, sier Brekk.

Han møtte i dag representanter fra Norges Bondelag, Norsk bonde-og småbrukarlag, Landbrukets arbeidsgiverforening, Norsk gartnerforbund, NHO Mat og Bio og Fellesforbundet.
- Jeg opplever at det er stor enighet blant partene om å gjøre en innsats for å bedre arbeidsforholdene for utenlandske arbeidstakere, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk etter møtet i dag.

Overgangsordningen avvikles
Bakgrunnen for møtet er at det i mai 2004 ble ti nye land medlemmer i EU, og dermed ble de også en del av EØS-området. For å motvirke sosial dumping ble det i 2004 fastsatt overgangsordninger med bestemmelser som skulle gi arbeidstakere fra disse landene avlønning og arbeidsvilkår på linje med norske arbeidstakere. I tillegg skulle overgangsordningene gi en sikkerhet for stabilitet i det norske arbeidsmarkedet.

Fordi det ikke lenger er fare for alvorlige forstyrrelser i det norske arbeidsmarkedet knyttet til arbeidssøkere fra de ti EØS-landene, er det ikke hjemmelsmessig grunnlag for nå å forlenge overgangsordningene i forhold til disse landene. Ordningene vil derfor bli avviklet fra 1. mai 2009.

Mer enn 22.000 sesongarbeidstakere 
Norsk landbruk har mer enn 22.000 sesongarbeidstakere hvert år, og i tillegg kommer arbeidstakere som er ansatt for lengre perioder. Det er landbruksnæringen ved arbeidsgiverne som er ansvarlig for forsvarlig avlønning og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft.


Landbruk: Anne Merete Furuberg ( i midten) fra Norsk bonde og småbrukarlag og Pål Haugestad i Norges Bondelag (til høyre) var blant arbeids- og næringslivsorganisasjonene landbruks- og matminister Lars Peder Brekk hadde invitert til et møte om utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk. Foto: LMD

Landbruk: Norsk landbruk har mer enn 22.000 sesongarbeidstakere hvert år. I dag møtte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk et utvalg av aktuelle arbeids- og næringslivsorganisasjoner for å drøfte tiltak for å motvirke sosial dumping i landbruket.