Historisk arkiv

Mattrygghet: Fortsatt lite smitte fra mat og dyr i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattrygghet: I 2008 var det færre funn av Salmonella hos dyr enn i 2007. For andre smittestoffer som inngår i Zoonoserapporten 2008 var det en relativt stabil situasjon i forhold til 2007. Situasjonen for smittestoffer som kan overføres ”fra jord til bord” holder seg ganske stabil i Norge, og er meget god sammenlignet med andre land.

Mattrygghet: Situasjonen for smittestoffer som kan overføres ”fra jord til bord” er fremdeles meget god i Norge sammenlignet med andre land. Det er derfor svært viktig å opprettholde en god overvåking og ha løpende kontroll med zoonosene for å unngå at mennesker skal bli smittet via mat, drikkevann eller direkte kontakt med dyr, sier Landbruks- og matministeren.

Zoonoserapporten  beskriver forekomsten av zoonoser dvs sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. I 2008 var det færre funn av Salmonella hos dyr enn i 2007.  For andre smittestoffer som inngår i rapporten var det en relativt stabil situasjon i forhold til 2007. Q-feber for første gang inkludert i Zoonoserapporten i 2008, og alle prøvene fra storfe var negative.

Data fra den norske rapporten sammenstilles med tilsvarende data fra alle EU-land og inngår i EUs Zoonoserapport som utarbeides av EFSA (European Food Safety Authority) og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Zoonoserapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i tett og godt samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet.

Mattrygghet: Situasjonen for smittestoffer som kan overføres ”fra jord til bord” er fremdeles meget god i Norge sammenlignet med andre land.