Forsiden

Historisk arkiv

Reindrift: Heggem møter Porsanger kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet møter torsdag 19. februar Porsanger kommune for å diskutere forslag til endringer i fredningsbestemmelser mot reinbeite.

Reindrift: Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet møter torsdag 19. februar Porsanger kommune for å diskutere forslag til endringer i fredningsbestemmelser mot reinbeite.   

Ni områder i Finnmark har siden 1935 vært fredet mot reinbeite, herunder områder i Porsanger kommune.

Reindriftsstyret har foreslått endringer i disse fredningsbestemmelsene. Prosessen har vært omfattende, og Landbruks- og matdepartementet tar nå sikte på å få en avgjørelse i saken.

I den forbindelse besøker statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet Porsanger torsdag 19. februar 2009 for å møte kommunens ledelse.

Reindrift: Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet møter torsdag 19. februar Porsanger kommune for å diskutere forslag til endringer i fredningsbestemmelser mot reinbeite.