Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Høye slaktetall i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: I Finnmark er det slaktet flere rein denne høsten enn til samme tid i fjor. Pr 23. oktober var det slaktet ca 30.000 rein i Finnmark, noe som er ca 10.000 flere enn det som har vært normalt de siste årene.

Reindrift: I Finnmark er det slaktet flere rein denne høsten enn til samme tid i fjor. Pr 23. oktober var det slaktet ca 30.000 rein i Finnmark, noe som er ca 10.000 flere enn det som har vært normalt de siste årene.

Dette viser tall som slakteriene rapporterer inn til Reindriftsforvaltningen. Det foreligger ennå ikke rapporter på hvor mange av dyrene som er fra vest- eller østfylket.

Reindriftsavtalen
De viktigste målene i årets reindriftsavtale er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

I Vest Finnmark reinbeiteområde er de tidligere ordningene med kalveslaktetilskudd og tidlig-slaktetilskudd erstattet av et nytt tilskudd hvor reineierne må oppfylle et fastsatt slaktekrav. Dette er innført for å gi en kraftigere stimulans til alle reineiere i området for å redusere og tilpasse reintallet.

    Reindrift: De viktigste målene i årets reindriftsavtale er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt. Foto: LMD
Reindrift: De viktigste målene i årets reindriftsavtale er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt.
Foto: LMD

Reindrift: I Finnmark er det slaktet flere rein denne høsten enn til samme tid i fjor.