Historisk arkiv

Reindrift: På flyttefot til sommerbeite

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Flyttingen av rein fra vinter til sommerbeite på øy- og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark er godt i gang. 15000 rein skal flyttes over med båt nå i vårsesongen.

Reindrift: Flyttingen av rein fra vinter til sommerbeite på øy- og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark er godt i gang. 15000 rein skal flyttes over med båt nå i vårsesongen. 

Årlig fraktes det reinsdyr fra fastlandet og ut til sommerbeitene på øy- og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark med båt. Fartøyet startet 20. april i Burfjord i Nord-Troms i år. Derfra går fartøyet nordover langs kysten helt til Magerøya der den returnerer tilbake til Troms. Transporten i år avsluttes 11. mai i Frakfjord i Loppa.

15000 rein til sommerbeite
Det transporteres ca 15.000 reinsdyr på vårsesongen. Det er i underkant av 20 siidaer i Troms og Finnmark som benytter denne transportmåten i år. Reindriftsforvaltningen koordinerer denne jobben. Fartøyet seiler døgnet rundt, noe som betyr at det er avganger også om natten.

Reindrift: Det er siden 1970 brukt landgangsfartøy til å frakte reinsdyr både vår og høst til og fra øyene og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark. Foto: LMD
Reindrift:
Det er siden 1970 brukt landgangsfartøy til å frakte reinsdyr både vår og høst til og fra øyene og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark. Foto: LMD.

Reindrift: Flyttingen av rein fra vinter til sommerbeite på øy- og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark er godt i gang.