Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: 50 000 frøprøver sendt til Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv har mottatt en stor frøforsendelse mens verdens ledere sitter sammen i København for å takle klimaendringene.


Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: 50 000 frøprøver sendt til Svalbard

Svalbard Globale frøhvelv har mottatt en stor frøforsendelse mens verdens ledere sitter sammen i København for å takle klimaendringene.

Søndag 13. desember landet mer enn 50 000 frøprøver i Longyearbyen for å bli plassert i Svalbard Globale frøhvelv.

Forsendelsen inneholder frø fra matplanter som er tilpasset tørt klima. Et eksempel er durra, en kornsort med høyt energiinnhold og kjent for sin tilpasningsdyktighet og sin evne til å tåle tørke. Denne "matplantenes kamel" vil kunne være en nøkkel til landbruksutvikling i områder preget av tørt og saltholdig jordsmonn.

Framtidas kulturplanter
- Så raskt som jordas klimaforhold endrer seg, er det særdeles viktig å ta vare på det genetiske mangfoldet vi har i alle verdens kulturplanter. Det er i disse genene vi skal finne fram til egenskapene som gjør framtidas kulturplanter effektive i framtidas klima. Dette er helt nødvendig for å sikre jordas befolkning tilstrekkelig tilgang på mat. For i løpet av 40 år må verdens produksjon av mat dobles, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og direktør i Global Crop Diversity Trust, Cary Fowler inne i frøhvelvet.
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og direktør i Global Crop Diversity Trust, Cary Fowler inne i frøhvelvet. Foto: Kjell Werner, ANB. Ved videre bruk av bilder ta kontakt med fotograf.

Blant depositørene finner vi to viktige sentre for landbruksforskning som begge arbeider med å tilpasse planter til tørrere områder: ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) og ICRISAT (International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics).

- Genetisk mangfold er avgjørende for å kunne møte utfordringene klimaendringene vil skape for landbruket. Det er bare ved å bruke dette mangfoldet at forskere kan avle fram nye varieteter av nyttevekstene våre som kan vokse og trives under de ulike forholdene vi kan regne med i framtiden. Dette mangfoldet er lagret i frø, og frø fra alle kontinenter er nå lagret i Svalbard Globale frøhvelv, sier Roland von Bothmer, professor i genetikk og planteforedling ved Sveriges landbruksuniversitet og medlem av teamet som er ansvarlig for driften av Svalbard Globale frøhvelv.

Siden frøhvelvet ble åpnet i februar 2008, har det mottatt mer enn 430.000 unike frøprøver fra frøbanker over hele verden. Hensikten er å ta vare på og beskytte frøene i den arktiske permafrosten.

Svalbard Globale frøhvelv er det endelige sikkerhetsnettet for verdens mangfold av matplanter. Hensikten med frøhvelvet er å trygge verdens viktigste genetiske planteressurser for mat og landbruk med et maksimalt sikkerhetsnivå.

Frøhvelvet tilbyr gratis oppbevaring av sikkerhetsduplikater for frøsamlingene som befinner seg i frøbanker rundt omkring i verden.

Forsidebilde: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv.