Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Frøhvelvet en suksess

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: 25 internasjonale og nasjonale institusjoner har til nå deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet. - Svalbard Globale frøhvelv har i løpet av sitt første driftsår vært en stor suksess, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

 

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Frøhvelvet en suksess

Svalbard Globale frøhvelv: 25 internasjonale og nasjonale institusjoner har til nå deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet. - Svalbard Globale frøhvelv har i løpet av sitt første driftsår vært en stor suksess, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Melding til København
Nye planter må til for at matproduksjon skal kunne fortsette under de klimaendringene FNs klimaeksperter forventer i løpet av dette århundret, uavhengig av hvor mange klimatiltak vi setter inn.

Dette er budskapet mer enn 60 eksperter, forskere, politikere og ledere i internasjonale organisasjoner nå sender fra Svalbard til klimakonferansen i København i desember. Som en markering av ettårs dagen for åpningen av Svalbard Globale frøhvelv, har Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk denne uken samlet eksperter og beslutningstakere fra store deler av verden for å drøfte klimautfordringer der oppmerksomheten har vært rettet spesielt mot matsikkerhet og biomangfold.

Dramatiske utfordringer
Klima stiller jordbruket overfor dramatiske utfordringer. Oppsummeringen fra møtet understreker at alle land må ta ansvar for matproduksjonen, og samtidig styrke internasjonalt samarbeid om å sikre denne. Planteforedlerne er avhengig av tilgangen til genetisk mangfold fra andre land for å kunne tilpasse matplantene til et endret klima. Dette biologiske mangfoldet er under kontinuerlig press, og møtet understreker behovet for internasjonal innsats, bla gjennom FAO og FN, for å sikre at disse ressursene bevares for fremtiden. Svalbardmøtet fremhever også det store behovet for nasjonal og internasjonal støtte for å sikre foredling av matplanter som ikke har interesse for kommersielle frøfirma. Det er behov for å etablere betalingsmekanismer basert på omsetning av frø for å finansiere slik foredling gjennom den internasjonale plantetraktaten.

Norge bidrar
- Da Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet, lovet Norge at vi årlig skulle bidra med 0,1 prosent av frøomsetningen til det internasjonale fondet for plantebevaring og -foredling i uland. Rett før jeg reiste til Svalbard har jeg sørget for at vi har overført bidraget for 2009, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

- Jeg er svært fornøyd med at flere europeiske land har fulgt opp den norske oppfordringen om å bidra. Jeg vil jobbe videre med å få med flere land, sier Brekk.

Ett år etter
Svalbard globale frøhvelv har i løpet av sitt første driftsår vært en stor suksess. 25 internasjonale og nasjonale institusjoner har deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet. Men like viktig er det at opprettelsen av frøhvelvet skaper interesse og kunnskap om verdien av genetisk mangfold.

Svalbard Globale frøhvelv: Cary Fowler og Lars Peder Brekk på vei inn i hvelvet med frø. Foto: Kjell Werner, ANB
Cary Fowler og Lars Peder Brekk på vei inn i hvelvet med frø.

Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og direktør i Global Crop Diversity Trust, Cary Fowler inne i frøhvelvet. Foto: Kjell Werner, ANB
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og direktør i Global Crop Diversity Trust, Cary Fowler inne i frøhvelvet. 25 internasjonale og nasjonale institusjoner har til nå deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet. 
Begge foto: Kjell Werner, ANB. Ved videre bruk av bilder ta kontakt med fotograf.

Svalbard Globale frøhvelv: 25 internasjonale og nasjonale institusjoner har til nå deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet.