Forsiden

Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Roste Norge for frøhvelvet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk ros fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon for å at Norge hadde ideen og evnen til å gjennomføre byggingen av Svalbard Globale frøhvelv.

 

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Roste Norge for frøhvelvet

Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk ros fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon for å at Norge hadde ideen og evnen til å gjennomføre byggingen av Svalbard Globale frøhvelv.

- Frøhvelvet er et eksempel på hvordan klimaendringene vil påvirke landbruket, og hvordan verden kan utnytte plantegenetiske ressurser for å forberede seg, sa Brekk i sin velkomsthilsen til FNs generalsekretær.

- Jeg vil få takke Norge for å ha bydd verden denne muligheten til å ta vare på det genetiske mangfoldet. Det krever respekt fra alle å være så framsynt og visjonær at landet kommer med et slikt tilbud. Dette er også et viktig bidrag i arbeidet for å begrense klimaendringer, sa Ban Ki-Moon.

Etter et relativt dramatisk men vellykket forsøk på å nå iskanten nord for Ny Ålesund, kom generalsekretæren til Longyearbyen onsdag morgen sammen med sin vert, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Første post på programmet var å besøke Svalbard Globale frøhvelv der landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tok imot og viste Ban inn i hallen der alle frøene ligger. Høydepunktet der inne var å finne fram til frøene som kommer fra hjemlandet, Sør-Korea.

En forpliktelse
- Nye varianter av kulturvekster er påkrevd for å opprettholde nivået på matproduksjon under klimakrisene som er spådd dette århundret. Vi må se på det som en forpliktelse å finne en felles forståelse i København i desember, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk med FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ved Svalbard Globale frøhvelv.
Svalbard Globale frøhvelv: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk ros fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon for å at Norge hadde ideen og evnen til å gjennomføre byggingen av Svalbard Globale frøhvelv. Fra venstre: Miljø og utviklingsminister Erik Solheim, FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: LMD.