Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

42 nye virksomheter på plass i mat- og naturinkubatorene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet bidrar med støtte til et 5- årig inkubatorprogram for mat- og naturbaserte næringer i regi av SIVA og Innovasjon Norge. Målet er å øke verdiskapingen gjennom styrket samarbeid mellom landbruket og andre næringer og sektorer.

Landbruks- og matdepartementet bidrar med støtte til et 5-årig inkubatorprogram for mat- og naturbaserte næringer i regi av SIVA og Innovasjon Norge. Målet er å øke verdiskapingen gjennom styrket samarbeid mellom landbruket og andre næringer og sektorer.

En inkubator er et utviklingsmiljø hvor gode mat- og naturbaserte forretningsideer fra både grønn og blå sektor dyrkes fram til kommersiell næringsvirksomhet gjennom forretningsutvikling, kompetansenettverk, finansiering, administrative tjenester og en fysisk møteplass.

- Dette er en spennende satsing som jeg forventer gode resultater fra, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Gjennom å ta i bruk arbeids-metodikk fra industrien i vår sektor, tilføres vi nye ideer og nye måter å arbeide på. Det er helt nødvendig for å videreutvikle og fornye sektoren, sier Brekk.

     Brun ost
Landbruks- og matdepartementet bidrar med støtte til et 5-årig inkubatorprogram for mat- og naturbaserte næringer i regi av SIVA og Innovasjon Norge.
Foto: Tom Haga

Tre nye og tre ”gamle” inkubatorer
Fra 2007 har SIVAs og Innovasjon Norges inkubatorprogram blitt gjennomført i Nord-Trøndelag, Hedmark og i Rogaland. I vår ble satsingen utvidet med tre nye inkubatorer; Dyrsku'n Arrangement as i Seljord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane as og Kystens Hus as i Tromsø. Til sammen er det for tiden er 42 bedrifter tilknyttet de seks miljøene. Av disse er 50 prosent kvinnebedrifter (kvinnelig gründer, daglig leder og/eller styreleder). I tillegg er 22 ideer/bedrifter er under forberedelser for eventuelle opptak. 

Inkubator er tilbud til gründere og bedrifter med ambisjoner og vekstpotensial. Det stilles som krav om at de som tas opp i inkubatorene enten skal ha en nyetablert bedrift, eller kommer til å starte en bedrift i løpet av seks måneder etter opptak. De fleste blir i inkubatorene i to til tre år. I løpet av denne perioden får de en betydelig faglig og administrativ oppfølging. Siktemålet er å styrke muligheten for at bedriftene overlever og opplever økonomisk vekst.

Haslemo Geit
Jan Haslemo har en av landets største geitebesetninger og selger i år brunost for over 700 000 kroner fra setra. Virksomheten ønsker å utvikle nye og spennende geitmjølkprodukter som blåmugg, chevre, frozen curd, yogurt og is. Mat- og naturinkubatoren i Stavanger har bistått bedriften med å utvikle forretningsplan og med å knytte kontakter med Tine, Gastronomisk Institutt og distributør. Forretningsplanen la grunnlaget for søknad til Innovasjon Norge, som har bevilget stipend, investeringsstøtte til ysteriet og rentestøttelån. Inkubatoren bistår bedriften i vurderinger om å vokse ut av egen gård. Her trenger landbruket å prøve ut ulike modeller. - Inkubatoren har vært en sparringspartner, en pådriver og har hjulpet med å knytte kontakter til viktige samarbeidspartnere. Den har inspirert og løftet ambisjonene mine, sier Jan Haslemo. 

Rogalandsk As
Agnar Apeland eier og driver Rennesøy Frukt og Tomatpakkeri. Bedriften, som sorterer og pakker rundt 80 prosent av norsk tomatproduksjon, har ambisjoner om å foredle tomater til nye produkter. Mat- og natur-inkubatoren i Stavanger har bistått utarbeidelse av en forretningsplan og søknad til Innovasjon Norge, samt bistått med å knytte kontakter til faglige og kommersielle miljø. Gastronomisk Institutt bidrar i arbeidet. Rogalandsk har dialog med Norgesgruppen om leveranse av tomatsuppe. - Det beste med inkubatoren er å komme inn i miljøet; en ny verden full av muligheter, nettverk og kontakter. Å ta alt fra ”skrætsj” selv hadde ikke vært enkelt, sier Agnar Apeland.

    

Tomat i gartneri
Rennesøy Frukt og Tomatpakkeri sorterer og pakker rundt 80 prosent av norsk tomatproduksjon, og har ambisjoner om å foredle tomater til nye produkter. Foto: LMD

Bedre kobling - bedrifter og forskning
I tillegg til å støtte de seks inkubatorene økonomisk har Landbruks- og matdepartementet i 2010 og 2011 satt av 2 millioner kroner årlig til utvikling av samarbeid mellom bedriftene i SIVAs mat- og naturinkubatorer med forskningsmiljøer. Arbeidet gjennomføres innenfor en egen ordning med kompetansemegling i Forskningsrådets VRI-program (Virkemidler for regional innovasjon). Siktemålet er at forskningen og de nyetablerte bedriftene skal etablere prosjekter der forskere bidrar til å løse konkrete utfordringer for bedriftene. Så langt er 10 slike samarbeidsprosjekter etablert, de fleste med NOFIMA Mat og Universitetet for miljø- og biovitenskap som bidragsytere.

Et eksempel her er Løyte Gård AS i Drangedal som gjennom mat- og naturinkubatoren til Dyrsku`n Arrangement as til får hjelp til videreutvikling av gården. De driver med frilandsgris og sau samt ferskvannsfiske. Gjennom et VRI-prosjekt med NOFIMA, jobbes det med foredling og holdbarhet på sik.

- Jeg mener vi generelt sett har en del å gå på når det gjelder å styrke samarbeidet mellom landbruks- og matbedrifter og forskningen. Ved å sette av midler til samarbeidsprosjekter mellom blant annet Campus Ås-miljøene og virksomhetene i SIVAs inkubatorer vil jeg bidra til å skape flere slike koblinger, sier Brekk.

 

 

Til toppen