Historisk arkiv

Arctic Quality - ny merkeordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Finnmark er med i et samarbeidsprosjekt med Island, Grønland og Færøyene der hensikten er å se på om det er interesse for og mulig å løfte jordbruket i de arktiske områdene fram som en egen merkevare.

Fylkesmannen i Finnmark er med i et samarbeidsprosjekt med Island, Grønland og Færøyene der hensikten er å se på om det er interesse for og mulig å løfte jordbruket i de arktiske områdene fram som en egen merkevare.

Prosjektet skal se på alle de merkeordningene som allerede fins. Forhandlere og produsenter vil bli kontaktet, og resultatet skal legges fram høsten 2011.

     Multer i spann
Multer. Foto: LMD