Historisk arkiv

Dyrevelferd: Forskrifter til ny dyrevelferdslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Mattilsynet sender på høring forslag om oppdatering av 48 forskrifter i samsvar med den nye dyrevelferdsloven. Høringsfristen går ut 28. mai.

Dyrevelferd: Mattilsynet sender på høring forslag om oppdatering av 48 forskrifter i samsvar med den nye dyrevelferdsloven. Høringsfristen går ut 28. mai.

Forslaget går hovedsakelig ut på å erstatte alle henvisninger til den gamle dyrevernloven med henvisninger til den nye loven. Det foreslås også endringer som følge av at simpel uaktsomhet ikke lenger er straffbart etter dyrevelferdsloven § 37 og at dyrevernnemnda skal være en del av Mattilsynet.

Stort engasjement
Dyrevelferdsloven trådte i kraft fra 1.1.2010. Engasjementet både rundt dette lovarbeidet spesielt og om dyrs velferd generelt har vært stor helt siden Stortinget mottok og behandlet dyrevelferdsmeldingen i første halvdel av 2000-tallet. Loven omfatter både tamme og ville dyr og både produksjonsdyr og hobby- og selskapsdyr. Den favner med andre ord bredt.

Dyrevelferd: Mattilsynet sender på høring forslag om oppdatering av 48 forskrifter i samsvar med den nye dyrevelferdsloven.

Forsidebilde: LMD