Historisk arkiv

Friske dyr gir friskere mennesker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse, og det gjelder i særlig grad for sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Det viser den årlige Zoonoserapporten som er publisert i dag.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse, og det gjelder i særlig grad for sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). For 11 viktige smittestoffer, blant annet Salmonella, som rapporteres til EU-systemet hvert år, er det svært få funn i norske produksjonsbesetninger. Det viser den årlige Zoonoserapporten som er publisert i dag.

Funn av sykdomsorganismer i fôr, dyr og mat, samt sykdomstilfeller hos mennesker, sammenstilles i Zoonoserapporten, som er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Resultatene rapporteres til EUs mattrygghetsorgan EFSA (European Food Safety Authority), som sammenstiller data fra alle EU-landene samt Norge. I denne samlerapporten kommer Norge svært godt ut.

Nullstatus for en rekke sykdommer
Norge er fri for sykdommer som rabies, storfetuberkulose, ekinokokkose, trikinose, brucellose og kugalskap. Heller ikke Q-feber har blitt funnet i norske dyrebesetninger. Et fåtall mennesker har brakt med seg enkelte av disse sykdommene fra utlandet i løpet av de siste ti årene.

Svært god Salmonellasituasjon
Salmonellasituasjonen hos norske husdyr har i en årrekke vært svært god. Det norske ”Overvåkings- og kontrollprogrammet for Salmonella på levende dyr” har dokumentert at norske matproduserende dyr svært sjelden er infisert med Salmonella.

Forsidefoto: Bård Næss, Samfoto