Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Inn på tunet: Bondegårdstilbud til skolebarn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Inn på tunet: Å sitte stille på skolebenken en hel uke i strekk, kan være en utfordring. Sand Gård i Enebakk tilbyr alternativt undervisningsopplegg for skolebarn med spesielle behov. Sammen med 800 norske gårder er de en del av satsingen ”Inn på tunet”.

Inn på tunet: Å sitte stille på skolebenken en hel uke i strekk, kan være en utfordring for en med mye energi i kroppen. Sand Gård i Enebakk tilbyr alternativt undervisningsopplegg for skolebarn med spesielle behov. Sammen med 800 norske gårder er de en del av satsingen ”Inn på tunet”.


Gjennom ”Inn på tunet” har gårdsbruk over hele landet etablert ulike omsorgs, behandlings og arbeidstreningstilbud i prosjekter basert på grønn omsorg, grønt arbeid, grønn integrering, i tillegg til grønn læring. Gjennom gårdsarbeid og deltakelse i vanlige aktiviteter på en gård, blir det gitt arbeidstrening for folk med psykiske helseproblemer, uføre eller psykisk utviklingshemmede. Ungdom i faresonen, og tidligere innsatte får arbeidstrening og en mulighet til nye erfaringer. Mange kommuner bruker lokale gårdsbruk aktivt i integreringsarbeid for innvandrere og flyktninger.

Positiv virkning
Grønn omsorg og grønt arbeid har en positiv virkning på mennesker med blant annet demens, angst og depresjon. Skolene som benytter seg av tilbud om praktisk grønn undervisning, ser positive resultater hos elevene i form av bedre læring og mindre frafall.

Inn på tunet-løftet
1 2010 vil en rekke kommuner bli invitert til å delta i Inn på tunet-løftet. Kommuner som ønsker å tenke nye tjenestetilbud til sine innbyggere  inviteres til å gjøre seg kjent med mulighetene som ligger i Inn på tunet. Gårdbrukere, brukerorganisasjoner og kommunenes tjenesteenheter skal samarbeide og tenke  nytt og spennende sammen. Her kan flere høste av de positive erfaringene som er gjort av brukere og bønder på de 800 Inn på tunet-gårdene som allerede finnes.

Inn på tunet: Å sitte stille på skolebenken en hel uke i strekk, kan være en utfordring for en med mye energi i kroppen.  

Til toppen