Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: Krever 1865 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret: Jordbrukets forhandlingsdelegasjon overleverte kravet til staten i årets jordbruksforhandlinger i dag kl. 12.00. Kravet har en ramme på 1,865 milliarder kroner.

Jordbruksoppgjøret: Jordbrukets forhandlingsdelegasjon overleverte kravet til staten i årets jordbruksforhandlinger i dag kl. 12.00. Kravet har en ramme på 1,865 milliarder kroner.

Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell mottok kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke og fra leder Ole Anton Teigen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Jordbrukets krav har en samlet ramme på 1865 millioner kroner. Slik kravet er utformet, er 1139 millioner kroner direkte støtte over statsbudsjettet, 620 millioner kroner i form av økte målpriser.


Fra dagens overlevering, fra venstre: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ole Anton Teigen, jordbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke og Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell. Foto: LMD

Jordbruksoppgjøret: Jordbrukets forhandlingsdelegasjon overleverte kravet til staten i årets jordbruksforhandlinger i dag.