Historisk arkiv

Kriterier for Norsk akevitt er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kriterier for akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt”.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kriterier for akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt”. Regelverket trer i kraft 1. mars 2011.

Kriteriene er begrunnet i det gode og spesielle omdømmet som norsk akevitt har. Det er lagt spesiell vekt på historikken og tradisjonen bak akevittproduksjonen i Norge. I tillegg er det viktig å ivareta den anerkjennelsen i markedet som norsk akevitt har, og de forventninger som forbrukeren har til produktet.

Kvalitetsprodukt
- Jeg er glad for at kriterier for norsk akevitt nå er vedtatt, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Norsk akevitt er et produkt med en verdifull posisjon i markedet. Det er viktig at betegnelsen gir en garanti for kvalitet, tradisjon og kultur. Når noen kjøper Norsk Akevitt, skal de vite at de kjøper et kvalitetsprodukt, fremhever Brekk.

Norsk akevitt har vært en beskyttet betegnelse i EØS-avtalen siden 1994, men det er først nå det er fastsatt kriterier knyttet til denne betegnelsen. Akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt” må, i tillegg til å oppfylle de generelle kravene i spritregelverket, oppfylle følgende spesielle krav:

  1. være produsert i Norge 
  2. være produsert av potetsprit fremstilt i Norge av minimum 95% norske poteter
  3. være modnet i eikefat i minimum 6 måneder for fat som er mindre enn 1000 l og minimum 12 måneder for fat som er større enn 1000 l.

95 prosent norske poteter
I høringsbrevet fra Mattilsynet ble det foreslått et krav på 100% norske poteter. På bakgrunn av innspill i høringsrunden foreslo Mattilsynet i oversendelsesbrevet at denne grensen ble satt til 95 % norske poeter på grunn av praktiske produksjonstekniske og økonomiske hensyn. Landbruks- og matdepartementet har valgt å følge denne tilrådningen. Dette er nødvendig for at det fortsatt skal være mulig å benytte reststivelse fra annen norsk potetindustri i spritproduksjonen. Det vil bli uforholdsmessig dyrt å innføre kontrollmekanismer hos leverandører av reststivelse for å kunne garantere reststivelsen er basert på 100 % norske poteter. Et slikt krav vil antagelig medføre at mye reststivelse ikke kan brukes i spritproduksjon, noe som igjen vil kunne gi et avfallsproblem.

Tradisjon for fatmodning
Fatmodning av akevitt har lange tradisjoner i Norge og er noe som i stor grad skiller mange norske akevitter fra andre akevitter. For å sikre at fatmodningen gir den ønskede effekten på produktet, er det satt krav om at akevitten skal lagres i minimum 6 måneder for fat som er mindre enn 1000 l og minimum 12 måneder for fat som er større enn 1000 l.

De nye kravene vil ikke være til hinder for omsetning av norskprodusert akevitt som ikke er fatmodnet, men akevitten vil ikke kunne merkes med den beskyttede geografiske betegnelsen.