Historisk arkiv

Mange meldinger til Mattilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet har lansert en ny varslingstjeneste på internett som gjør det enkelt for publikum å varsle om dyr som blir mishandlet, eller ikke får nødvendig stell. I løpet av kort tid er det mange som har benyttet seg av denne muligheten.

– Dette er oppfølging av den nye dyrevelferdsloven som blant annet innebærer en plikt til å si fra dersom man kjenner til lovbrudd, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Tjenesten "Varsle Mattilsynet” gjort det enklere å melde fra om dyr som lider eller mistanke om smitte fra dyr, mat eller drikkevann. Varslingstjenesten ble lansert på Mattilsynets nettsider i slutten av juni og i løpet av de tre siste ukene har det kommet drøyt 350 meldinger fra publikum om dyrevernsaker, serveringssteder, matbutikker og matvarer.

- Vi skal ha respekt for dyrenes behov og dyras egenverdi.  Den nye dyrevelferdsloven slår fast at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, sier Lars Peder Brekk. - Det er en allmenn plikt å melde fra til Mattilsynet eller politiet når dyr lider, og den nye varslingstjenesten til Mattilsynet gjør det enda enklere for oss alle å ivareta den gode dyrevelferden vi har i Norge.

Det er mulig å sende bekymringsmelding til Mattilsynet uten å oppgi navn.

Bekymringsmeldinger blir behandlet innenfor vanlig kontortid. Gjelder det en alvorlig dyretragedie som ikke kan vente til neste arbeidsdag, må Mattilsynets beredskapsvakt kontaktes på telefon 06040.