Historisk arkiv

Matkjedeutvalget: Første møte i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matkjedeutvalget: Utvalget som som skal utrede styrkeforholdene i verdikjeden for mat har hatt sitt første møte i dag. - En av årsakene til at vi gjennomfører utredningen nå, er at den vil bli et viktig bakteppe for den nye landbruks- og matmeldingen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Matkjedeutvalget: Utvalget som som skal utrede styrkeforholdene i verdikjeden for mat har hatt sitt første møte i dag. - En av årsakene til at vi gjennomfører utredningen nå, er at den vil bli et viktig bakteppe for den nye landbruks- og matmeldingen. Forståelsen av styrkeforholdene kan få mange konsekvenser, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Utvalget skal kartlegge styrkeforholdene, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig skal utvalget også belyse mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden for å sikre tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.

- Det økte eierskapet og innflytelsen fra handelen over andre ledd i matvarekjeden er en utvikling som myndighetene til nå ikke har gått grundig inn i. Vi ønsker å få belyst konsekvensene av dette for både forbruk og matproduksjon. Samtidig er det viktig å få gjennomgått hele verdikjeden for mat for å avklare styrkeforholdene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Matkjedeutvalget
Matkjedeutvalget: Utvalget som som skal utrede styrkeforholdene i verdikjeden for mat har hatt sitt første møte i dag. Foran til venstre utvalgets leder Einar Steensnæs sammen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: LMD