Historisk arkiv

Matsikkerhet: Brekk utfordrer OECD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matsikkerhet: - Det er viktig å både styrke nasjonal matproduksjon, og å øke bistanden til landbruksutvikling i U-land. Dette må reflekteres i OECDs arbeid og prioriteringer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Matsikkerhet: - Handel er viktig, men handel alene kan ikke løse de grunnleggende utfordringene med sult i verden. Handel kan ha positiv effekt, men kan også true nasjonal matsikkerhet og den nasjonal landbruksproduksjonens multifunksjonelle roller. Det er viktig å både styrke nasjonal matproduksjon, og å øke bistanden til landbruksutvikling i U-land. Dette må reflekteres i OECDs arbeid og prioriteringer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk holdt i dag innlegg på ministermøte i landbrukskomiteen i OECD i Paris.

Matsikkerhet: - Handel er viktig, men handel alene kan ikke løse de grunnleggende utfordringene med sult i verden, sier Brekk.