Historisk arkiv

Økomat - så klart!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland har vedtatt målsettinger og strategier for sitt arbeid med økologisk landbruk i den strategiske planen Økomat - så klart. Produksjon av økologisk melk er en av hovedsatsingene.

Økomat - så klart! logoØkomat - så klart! har to hovedsatsninger. For det første en bred satsing der alle som vurderer å legge om til økologisk landbruk skal få hjelp til å ta gode beslutninger. Den smale og tunge satsningen er rettet mot økt produksjon av økologisk melk i Nordland. I arbeidet med planen har Fylkesmannen i Nordland lagt vekt på stor grad av involvering og medvirkning. Involvering er viktig i forhold til eierskap til planen og for å kunne oppfylle målene.

Økologisk mål
Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Videre sier Regjeringserklæringen at Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne, og at regjeringen vil styrke dette området.

Fylkesmannen i Nordland har vedtatt målsettinger og strategier for sitt arbeid med økologisk landbruk i den strategiske planen Økomat - så klart.

Forsidebilde: Dag Røttereng, Samfoto