Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Reindrift: 15 000 rein til sommerbeite i pram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Hvert år fraktes det reinsdyr fra fastlandet og ut til sommerbeitene på øy- og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark med båt, også kalt pram. I år starter prammingen 20. april på Balsnes i Balsfjord.

Reindrift: Hvert år fraktes det reinsdyr fra fastlandet og ut til sommerbeitene på øy- og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark med båt, også kalt pram. I år starter prammingen 20. april på Balsnes i Balsfjord.

Det transporteres ca 15.000 reinsdyr på vårsesongen. I underkant av 20 siidaer (reinbeitedistrikt) i Troms og Finnmark benytter denne transportmåten i år. Reindriftsforvaltningen koordinerer denne jobben. Fartøyet seiler døgnet rundt, noe som betyr at det er avganger også om natten.

Det er siden 1970 brukt landgangsfartøy til å frakte reinsdyr både vår og høst til og fra øyene og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark. Prammeperioden vil i år vare fra 20. april til 9. mai.

Reindrift: Pramming av rein.
Reindrift: Hvert år fraktes det reinsdyr fra fastlandet og ut til sommerbeitene på øy- og ytterdistriktene i Nord-Troms og Finnmark med båt, også kalt pram. Foto: LMD

Til toppen