Historisk arkiv

Utsatt frist for Matkjedeutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matkjedeutvalget har bedt om og fått en utsatt frist til 31. mars 2011. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier at dette er en uproblematisk utsettelse. Dette er nybrottsarbeid som er krevende og omfattende, sier Brekk.

Matkjedeutvalget har bedt om og fått en utsatt frist til 31. mars 2011. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier at dette er en uproblematisk utsettelse. Dette er nybrottsarbeid som er krevende og omfattende, sier Brekk.

De tre departementene Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet(FAD), Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet(BLD) og Landbruks- og matdepartementet(LMD) har vektlagt at utvalget må få de nødvendige forutsetningene til å levere en rapport av god kvalitet, og i samsvar med et krevende mandat.

- Det skjer svært mye internasjonalt på dette feltet, og det er viktig med respekt for berørte aktører. Utvalget trenger mer tid for å setteseg grundig inn i faktagrunnlagte og de aktuelle problemstillingene, sier Brekk.