Historisk arkiv

Drømmevåronn i Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fire uker uten nedbør og våronna på vel 1 million dekar i Hedmark er snart unnagjort. Det utgjør ca. 560.000 dekar korn, 50.000 dekar potet, 5000 dekar grønnsaker og 435.000 dekar grovfôr.

Fire uker uten nedbør og våronna på vel 1 million dekar i Hedmark er snart unnagjort. Det utgjør ca. 560.000 dekar korn, 50.000 dekar potet, 5000 dekar grønnsaker og 435.000 dekar grovfôr.

Kald og stabil vinter har gitt lite overvintringsskade på eng og høstkorn. Kjempefint vær fra midten av april har gitt tidlig og god vekststart for de flerårige vekstene. Veksten på lett jord begynte å stagnere pga. tørke, men så kom det litt nedbør.

Det har vært fine forhold for utkjøring av husdyrgjødsel både på eng og åpenåker i vår.

Forsidebilde: Nysådd åker. Foto: Tore Wuttudal, Samfoto.


       Steinsvans.
Steinsvans. Foto: Margrete Nøkleby