Historisk arkiv

Lettere å reise med kjæledyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet har sendt nye regler for innførsel av hund, katt og ilder til Norge på høring. Det skal bli lettere og billigere å reise med kjæledyr.

Mattilsynet har sendt nye regler for innførsel av hund, katt og ilder til Norge på høring. Høringsfristen er 12. september 2011.

Fra 1. januar 2012 vil reglene for innførsel av kjæledyr til Norge fra EUs medlemsland og tredjeland endres. Det skal bli lettere og billigere å reise med kjæledyr når de nye reglene trer i kraft. Alle kjæledyr skal fortsatt vaksineres mot rabies.

For kjæledyr som innføres fra EU og fra listeførte tredjeland kan dyret innføres 21 dager etter vaksineringen, og kravet om rabies antistoffkontroll vil opphøre. 

For kjæledyr som kommer fra ikke listeførte tredjeland vil kravet om karantene erstattes av strenge krav som forsikrer at dyrene er beskyttet mot rabies. Disse kravene inkluderer kontroll av antistoffer etter rabies-vaksinasjon 30 dager etter vaksinering, samt ytterligere 3 måneders ventetid før de kan innføres til Norge.

De grunnleggende kravene for dokumentasjon, pass og grensekontroll endres ikke. Det vil kun være mulig å innføre maksimum fem dyr per gang.