Historisk arkiv

Herand kandidat til europeisk landskapspris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Herand i Jondal kommune, Hardanger er valgt ut til å være Norges kandidat til den europeiske landskapsprisen 2011. Herand ble i 2008 tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen. Prisen deles ut årlig i et samarbeid mellom Norsk Kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning.

Hel bygd av ildsjeler
Herand skåret høyt på alle kriteriene for tildeling, bl.a. at det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet. Herand fikk prisen for en hel bygd av ildsjeler. Deres innsats har betydd at en negativ fraflyttingstrend er blitt snudd med utgangspunkt i kulturminne- og kulturlandskapsverdiene.

Kulturlandskap i Herand
Kulturlandskap i Herand, den nasjonale kulturlandskapsprisvinnaren i 2008 Foto: Dirk Kohlmann