Historisk arkiv

27 nye Inn på tunet-kommuner i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valgt ut hvilke 27 kommuner som får status som Inn på tunet-kommuner i 2011.

Inn på tunet løftet logo

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valgt ut hvilke 27 kommuner som får status som Inn på tunet-kommuner i 2011.

Nå har 64 kommuner status som Inn på tunet-kommuner. I 2010 ble 37 kommuner ble valgt ut.

De utvalgte kommunene ser på Inn på tunet som en viktig del av løsningen for utfordringer knyttet til omsorgsplan 2015, Kunnskapsløftet, Samhandlingsformen, NAV-reformen, integreringsarbeid og forebyggende arbeid.

   Fra lanseringen av Inn på tunet-løftet
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk under lanseringen av Inn på tunet-løftet februar 2010. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Nytenkning i kommunene
- Vi føler at vi har utløst et potensial for kreativitet og nytenkning i kommunene, sier Brekk og Navarsete. De utvalgte kommunene representer en spennende bredde både med hensyn til innhold i og innretning av prosjektene. Her er det er store sentrale kommuner med stort marked for Inn på tunet tjenester og mindre distriktskommuner der hensynet til arbeidsplasser betyr mye. 

Hele 88 kommuner søkte om å bli Inn på tunet-kommune i 2011. Innovasjon Norge og Fylkesmennene har forberedt innstillingen til de utvalgte prosjektene for departementene.

Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk omfatter tilbud til alle aldersgrupper, i hovedsak tjenestetilbud i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. I dag er det slike tilbud på om lag 850 gårder spredt rundt i hele landet. 

Inn på tunet-løftet er en 3-årig satsing i regi av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Formålet er å forankre og styrke Inn på tunet i kommunenes plan- og strategiarbeid, og finne gode, tverrsektorielle samarbeidsformer og modeller i tjenesteutviklingen. Videre skal løftet bidra til å styrke kommunenes kompetanse om Inn på tunet tilbud og tjenester og gi økt verdiskaping for landbruket.

     Fra lanseringen av Inn på tunet-løftet
Fra lanseringen av Inn på tunet-løftet