Prosjekttittel Østfold   Marker, Rømskog og Aremark Inn på tunet i grensekommunene - forprosjekt Prosjekttittel Østfold   Marker, Rømskog og Aremark Inn på tunet i grensekommunene - forprosjekt

Historisk arkiv

27 nye Inn på tunet-kommuner i 2011

Nye Inn på tunet-kommuner i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylke/kommune

Prosjekttittel

Østfold

 

Marker, Rømskog og Aremark

Inn på tunet i grensekommunene - forprosjekt

Akershus

 

Bærum

IPT - for yngre personer med demens

Enebakk

Gøy uten rus – forebyggende ungdom 16-18 år

Hedmark

 

Ringsaker

Nye muligheter for kvinner med rusproblemer

Stange, Hamar og Løten

Inn på tunet løftet i Hamar, Stange og Løten.  Barn og unge, mindreårige flyktninger, demente.

Oppland

 

Gran, Lunner og Jevnaker

Kom inn på tunet på Hadeland – skole, barnehage, barnevern, flyktningtjeneste, NAV, kriminalomsorg m.m

Buskerud

 

Lier

Inn på tunet løftet i Lier 2011-2012 – tilbud innenfor psykisk helse og demens

Vestfold

 

Horten

Korttidsavlastning på Freberg gård for hjemmeboende demente i Horten kommune

Telemark

 

Siljan

Nye samarbeidsformer IPT-Siljan kommune

Hjartdal

Grønn omsorg for personer med demens

Aust-Agder

 

Grimstad

Inn på tunet - en annerledes læringsarena

Arendal

"Grønn aktivitet" – aktivitetstilbud funksjonshemmede

Vest-Agder

 

Kvinesdal

Inn på tunet - Kvinesdal kommune – psykisk helse, skole, rus

Marnardal

Kartlegging av behovet for IPT i Marnardal kommune

Hordaland

 

Voss

Prosjekt Inn på tunet – opplæring, helse, fritid

Møre og Romsdal

 

Tingvoll

Inn på tunet - læring, forebygging og integrering

Sør-Trøndelag

 

Selbu

Koordinering av Inn på tunet i Selbu

Nord-Trøndelag

 

Frosta

Kompetanseheving Inn på tunet, region Frosta

Røyrvik

Tjenesteutvikling og profilering av IPT Røyrvik

Nordland

 

Vefsn

Inn på tunet løftet i Vefsn kommune

Troms

 

Storfjord

Inn på tunet- Storfjord