Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret oversendt Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Proposisjonen om Jordbruksoppgjøret 2011 er oversendt Stortinget. 16. juni er foreløpig dato for behandling av proposisjonen.

Proposisjonen om Jordbruksoppgjøret 2011 er oversendt Stortinget.

Prop. 126 S  (2010-1011) Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m. ble godkjent i statsråd 27. mai 2011. Stortinget har satt opp 16. juni som foreløpig dato for behandling av proposisjonen.

Forsidefoto: Stortinget. Foto: Teigens fotoatelier.