Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kvoteordningen for melk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har tirsdag 14. mars besluttet at det videre arbeidet med ny forskrift for kvoteordningen for melk, skal baseres på at dagens regelverk også for samdrifter under 400 000 liter videreføres.

- På grunnlag av høringsuttalelsene og møte med jordbruksorganisasjonene har departementet vurdert saken. Vi er kommet til at dagens regelverk også for samdrifter under 400 000 liter videreføres i kvote- og tilskuddsregelverket. Dette innebærer at det ikke blir harmonisering av regelverk for samdrifter og enkeltpersonforetak, sier statssekretær Ola T. Heggem.

Landbruks- og matdepartementet sendte 18.11.2010 ut forslag til ny forskrift om kvoteordningen for melk på høring med høringsfrist 1. mars 2011.

Departementet har gjennomgått høringsuttalelsene og også hatt møte om saken med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

            statssekretær Ola T. Heggem
Statssekretær Ola T. Heggem.
Foto: Torbjørn Tandberg
 

På dette grunnlag vil Landbruks- og matdepartementet arbeide videre med å ferdigstille ny forskrift om kvoteordningen for melk. Departementet legger opp til møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag underveis i denne prosessen. Departementet vil også vurdere om en bearbeidet versjon av forskriften skal sendes ut på ny høring.

Landbruks- og matdepartementet vil komme tilbake til drøfting av forholdet mellom samdrifter og enkeltpersonforetak i den kommende stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken.