Historisk arkiv

Nesten hele avlinga i Hedmark kom i hus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Med regn i 2 av 3 dager i juni, juli, august og september ble innhøstingskapasiteten satt på prøve både for gras, korn, poteter og grønnsaker i Hedmark i år. Generelt er avlingskvaliteten et større problem enn avlingsmengden.

Med regn i 2 av 3 dager i juni, juli, august og september ble innhøstingskapasiteten satt på prøve både for gras, korn, poteter og grønnsaker i Hedmark i år. Generelt er avlingskvaliteten et større problem enn avlingsmengden.

Mye gras ble høstet altfor sent, det meste av hveten ble klassifisert som fôrkorn på grunn av dårlig bakeevne og en del potet druknet. ungt høsteutstyr.

Det så lenge ut til at det skulle bli problematisk å få avlinga i Hedmark i hus i høst på grunn av alt regnet, men nå er det bare ubetydelige arealer i søkk der det ikke har vært mulig å komme fram med tresker som står igjen. Mye korn ble høstet med høyt vanninnhold, men kornprodusentene og kornkjøperne har taklet inntransport og tørking på en god måte, rapporterer Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Potethøsting

Potethøsting (Foto: Margrete Nøkleby)