Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Reindriftsoppgjøret 2011/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag lagt fram proposisjonen om Reindriftsoppgjøret 2011/2012, og med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2011 med mer. Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2011/2012 førte ikke fram til en forhandlingsløsning.

På denne bakgrunn er det statens siste og reviderte tilbud av 17. februar som nå danner grunnlaget for Reindriftsoppgjøret 2011/2012. Rammen for reindriftsoppgjøret er foreslått til 102,0 millioner kroner. Dette er 1,0 millioner kroner mer enn inneværende avtale. I tillegg foreslås bl.a. en økning på 7,0 millioner kroner på inneværende avtale for å bidra til finansieringen av vedtatte ekstraordinære slakte- og reguleringstiltak i sesongen 2010/2012.

Proposisjonen vil bli behandlet av Stortinget i løpet av våren.

Reinflokk
Regjeringen har i statsråd i dag lagt fram proposisjonen om Reindriftsoppgjøret 2011/2012, og med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2011 med mer. Foto: Landbruks- og matdepartementet

 

Til toppen