Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Stor usikkerhet i WTO-forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforhandlingene i WTO starter opp igjen i dag 17. januar med et møte i forhandlingsgruppe landbruk. Det er stor usikkerhet omkring videre prosess i forhandlingene.

Dette gjelder både om det kommer nye forhandlingstekster til påske og om det blir ministermøte til sommeren for å avslutte forhandlingene.

Det kreves en helt annen framgang enn det har vært de to siste årene dersom det skal bli et gjennombrudd i 2011. Det er fortsatt usikkert om de store aktørene USA, Brasil, India og Kina virkelig ønsker å gjøre nødvendige innrømmelser for å få til en avslutning av forhandlingene i år.

- Uansett må vi være forberedt på at det kan bli en mer intensiv forhandlingsperiode i første halvår 2011 og at det kan bli press på norske forhandlingsposisjoner. Våre interesser på landbruksområdet er viktigste gjenværende spørsmål i WTO-forhandlingene for Regjeringen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.