Historisk arkiv

Tollnedsettelse på lam

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I brev til Stortinget redegjør landbruks- og matminister Lars Peder Brekk for at Statens landbruksforvaltning har besluttet å vedta administrativ tollnedsettelse på lam, slik at det blir tilstrekkelig råvare til å dekke produksjonen av pinnekjøtt før jul.

Nortura har vurdert at de tiltakene som er satt i verk for å øke leveransen av norske lam til pinnekjøttproduksjon før jul, ikke har vært tilstrekkelige for å gi markedsdekning.

Pinnekjøtt med kålrotstappe

Pinnekjøtt med kålrotstappe (Foto: Matprat.no)