Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Trebasert Innovasjonsprogram fremmer bruk av tre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Trebasert Innovasjonsprogram bidrar til å fremme økt bruk av tre i Norge. Og på lang sikt blir lønnsomheten styrket, viser en evaluering gjennomført av Econ Pöyry.

- Dette er flott. Økt bruk av tre betyr både økt verdiskaping i strøk av landet som har god tilgang på trevirke og få alternativer for næringsutvikling, og til en mer klimatilpasset byggeindustri, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i en kommentar til evalueringen. Han gleder seg også over at rapporten roser måten programmet driftes på.

Programmet driftes av Innovasjon Norge på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Hovedformålet er å øke verdiskapingen knyttet til bruk av tre i bygg og konstruksjon og økt lønnsomhet i hele verdikjeden. Evalueringen viser at programmet virker. Tilbakemeldinger fra bedriftene tyder også på at programmet bidrar til å styrke lønnsomheten på lang sikt. 

Høy innovasjonsgrad
Evalueringen viser også at programmet bidrar til høy innovasjonsgrad, høy gjennomføringsgrad og et effektivt nettverk. I grunnlaget for evalueringen inngår en spørreundersøkelse der alle som har mottatt tilskudd fra programmet (2006 – 2010), har kunnet delta. I tillegg er det gjennomført 18 dybdeintervjuer og gjort en gjennomgang av regnskapsdata.

Norge som forbilde
Trebasert Innovasjonsprogram er Landbruks- og matdepartementets virkemiddel for å stimulere til økt bruk av tre i Norge. Visjonen for programmet er at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke. Hovedmålet er at programmet skal bidra til økt bruk av tre . Les mer her – link til LMDs egne sider om bruk av tre. 

Til toppen