Historisk arkiv

Årets kornhøst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bedre enn i fjor. Dårligere enn normalt. Det er forventningene til årets kornhøst. Årets avling er forventet å bli 373 kg pr dekar. Dette er basert på prognoser fra Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. I fjor var avlinga nede i 349 kg pr dekar, og gjennomsnittet de siste ti årene er 392 kg.

Bedre enn i fjor. Dårligere enn normalt. Det er forventningene til årets kornhøst. Årets avling er forventet å bli 373 kg pr dekar. Dette er basert på prognoser fra Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. I fjor var avlinga nede i 349 kg pr dekar, og gjennomsnittet de siste ti årene er 392 kg. 

Den tradisjonelle markdagen ved Bioforsk Øst Apelsvoll, som ble arrangert tirsdag 14. august,  viser likevel at det knyttes stor spenning til årets sesong. Det går på kvalitet og hvordan næringa på sikt skal oppfylle målet om økt produksjon.

Økt matproduksjon
Årets markdag startet med felles samling innendørs. «Kan vi holde tritt med befolkningsøkningen..?», var tittel og utgangspunkt for departementsråd Leif Forsell fra Landbruks- og matdepartementet. Svaret var et klart ja; Vi må det, og har greid slike utfordringer før. Utgangspunktet er forventet befolkningsvekst på 20 prosent mot 2030, og vedtatt mål om at sjøforsyningsgraden skal opprettholdes på dagens nivå.

Mindre kornareal
- Kornarealene går ned, og det er en utfordring. Dette er områder med betydelige interessemotsetninger. Det kan være ønske om omlegging til gras for hest og storfe, små jorder som ikke egner seg for store maskiner, noe går ut på grunn av miljøhensyn og vi har fått bedre statistikk (justert areal), sa Leif Forsell i sitt innlegg. 

Forsell påpekte også at avlingsutviklingen for korn ikke er så bra som ønsket. Norge ligger under andre land, og her har Bioforsk en primæroppgave for å finne ut hva som skjer og gi råd. Departementsråden viste til at statsråd Vedum vil sette ned et ekspertutvalg for gå inn i denne problematikken. 

Om Bioforsk
Bioforsk er et desentralisert forskningsinstitutt og er organisert under Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.

 Gyllen kornåker klar til innhøsting

Mye regn og lave temperaturer gir mindre avlinger, og innen korn blir behovet for import nesten like stort som i fjor. (Foto: Jørn Areklett Omre/Samfoto)