Historisk arkiv

Beredskapslagre for såkorn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil innføre en ordning med beredskapslagre for såkorn. – Dette er viktig for å sikre at vi har såkorn nok hvert år, sier Slagsvold Vedum.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil innføre en ordning med beredskapslagre for såkorn. – Dette er viktig for å sikre at vi har såkorn nok hvert år, sier Slagsvold Vedum. 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte tirsdag 30.10.2012 en forskrift om beredskapslagring av såkorn. Forskriften trer i kraft straks. 

- I fjor var vi i en periode bekymret for at vi skulle få mangel på såkorn. Derfor er det viktig at vi har god beredskap på såkorn i de nordiske landene og at også Norge tar et ansvar for dette, sier landbruks- og matministeren. 

I jordbruksoppgjøret 2011 ble partene enige om å innføre ”et tilskudd for beredskaps­lagring av såkorn på 60 øre per kg for overlagret såkorn innenfor en bevilgning på 3,5 mill. kroner”. 

Under henvisning til Prop. 126 S (2010–2011) Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m., kap. 7.6.2, sendte Landbruks- og matdepartementet våren 2012 forslag til forskrift om beredskapslagring av såkorn på høring. 

Korn
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil innføre en ordning med beredskapslagre for såkorn. (Foto: COLOURBOX)