Historisk arkiv

Buttedahl til Pasvik i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl deltar på årsmøtet for Nord-Norges Skogmannsforbund i Pasvik i Finnmark 14.-16. august. På programmet står blant annet bioenergi, tynningsdrift, og Finnmarkseiendommen.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl deltar på årsmøtet for Nord-Norges Skogmannsforbund i Pasvik i Finnmark 14.-16. august. På programmet står blant annet bioenergi, tynningsdrift, og Finnmarkseiendommen. 

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl deltar på årsmøte og utferder for Nord-Norges Skogmannsforbund (NNSF) i Pasvik i Finnmark 14.-16. august.

Pressen er velkommen til å delta.

Fra programmet:

Tirsdag 14. august:   

kl. 13.00-16.00   Innregistrering og lunsj ved Bioforsk Svanhovd, Svanvik 
kl. 16.00-20.00   Utferd til Utnes med orienteringer blant annet om restaurering med lokalt tømmer i Svanvik Kapell og om bioenergiprosjekt på Pasvik folkehøyskole. På Svanvik Miljøsenter: Orientering om Svanhovd nasjonalparksenter, om lauvmakkskader i Finnmark og om NNSFs jubileumsbok ”l tjeneste for skogen.”
 

Onsdag 15. august:   

Kl. 08.30-16.00     Utferd med buss til 96-høgda, deretter til Store-Sameti hvor tema er Finnmarkseiendommen, Øvre-Pasvik Nasjonalpark og Skogbruk og skogsfugl. Videre til Malbekkmoen hvor tema er tynningsdrift, furu i Finnmark, platemateriale for skog i nord, nye bruksområde for nord-norsk tre og bjørn i Pasvik. 
 

Torsdag 16. august:   

kl. 09.00    Orienteringer på Bioforsk Svanhovd om skogtaksering i Finnmark, naturtypekartlegging og ordinært årsmøte for Nord-Norges Skogmannsforbund (NNSF). 
kl. 12.00    Lunsj 
kl. 13.00    Retur til Kirkenes flyplass.
 

Pressekontakt for statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet: Rådgiver Astraea Antal, mobil 934 31 930.

Kontaktperson for Harald Oskar Buttedahl underveis: Avdelingsdirektør Ivar Ekanger, mobil 905 34 357.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl besøker Pasvik i Finnmark 14.-16. august. (Foto: Torbjørn Tandberg)