Historisk arkiv

Endringer i rundskriv om konsesjon og boplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har nylig oppdatert rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt.

Landbruks- og matdepartementet har nylig oppdatert rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt. 

Bakgrunnen for endringene er blant annet anmodning fra Sivilombudsmannen knyttet til betydningen av bostedsregistreringer i saker om konsesjon og boplikt, samt rettskraftig dom avsagt av Senja tingrett 11. juli 2012 knyttet til begrepet ”bebygd eiendom”.