Historisk arkiv

Fortsatt lite smitte fra mat og dyr i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Resultatene i Zoonoserapporten for 2011 viser at Norge fortsatt er på topp innen dyrehelse i Europa. – Det er svært gledelig at vi fortsatt opprettholder vår gode situasjon når det gjelder sykdommer som kan smitte fra dyr og mat til mennesker, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Norsk mat er god og trygg
- Det er godt å kunne forsikre forbrukerne våre om at de fortsatt kan stole på at norsk mat er god og trygg. Men det er store utfordringer knyttet til en stadig økende reisevirksomhet, økt handel og økt transport av kjæledyr som gjør det viktigere enn noen gang å opprettholde en god overvåking og ha løpende kontroll med zoonoser for å unngå at mennesker skal bli smittet, sier Slagsvold Vedum.

Til tross for flere påvisninger av salmonella, utbrudd av rabies på Svalbard og økt fokus på revens dvergbendelmark i 2011, har Norge fortsatt svært lite smitte fra mat og dyr. I følge rapporten, som er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet, er den norske dyrehelsen fortsatt meget god, og det gjelder i særlig grad for sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). For de viktigste smittestoffene som rapporteres til EU hvert år, er det få funn i norskprodusert kjøtt.

Salmonella
Salmonellasituasjonen hos norske husdyr har i en årrekke vært svært god. I 2011 ble det imidlertid påvist flere tilfeller av salmonella både hos produksjonsdyr, hest og hund. Det var også påvisninger i noen få fjørfebesetninger.

Rabies
Rabies er en zoonose og en meget fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Sjukdommen har ikke vært påvist hos dyr i fastlands-Norge, men finnes på Svalbard. I 2011 var det et utbrudd på Svalbard der det ble påvist ti positive reinsdyr og fem polarrever.

Ingen funn av revens dvergbendelmark
Echinococcus multilocularis forekommer i store deler av Europa, og på Svalbard, men har fram til 2011 vært betraktet som fraværende i fastlands-Norge, Sverige og Finland. I 2011 ble parasitten første gang påvist hos rødrev i Sverige.

Mer om zoonoserapporten finner du hos Veterinærinstituttet og Mattilsynet