Historisk arkiv

Hever nedre beløpsgrense for priskontroll på landbrukseiendommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum hever grensen for når det kreves prisvurdering ved salg av landbrukseiendommer til 2,5 millioner kroner.

Landbruks- og matdepartementet sender i dag ut et nytt rundskriv hvor den nedre beløpsgrensen for prisvurdering av bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer heves til kroner 2 500 000,- fra 1 500 000,- kroner.

- Det er et mål for meg at det blir lagt til rette for økt omsetning av landbrukseiendommer, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - Det kan og føre til en styrking av bosettingen i distriktene, sier Vedum.

Den nye beløpsgrensen på 2 500 000 kroner gjelder for konsesjonspliktig landbrukseiendom bebygd med bolig. Boligbebyggelsen må ha en brukbar standard. Prisvurdering i en konsesjonsbehandling skal ikke gjennomføres når avtalt pris er under 2 500 000,- kroner.

- Priskontrollen er et viktig virkemiddel for å holde prisene på landbrukseiendommer på et akseptabelt nivå for nye som vil inn i næringen – særlig gjelder dette for unge mennesker, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Småbruk i vinterlandskap.
Småbruk i vinterlandskap. (Foto: LMD)