Historisk arkiv

Inn på tunet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgminister Grete Strøm-Erichsen har begge stor tro på de tilbudene Inn på tunet-gardsbruk kan gi.

Da de to statsrådene besøkte Glittre gård i Nittedal fikk de hilse på fornøyde brukere av tilbudet. De fikk også orienteringer fra helse- og sosialsektoren i Nittedal kommune, og fra helseavdelingen hos Fylkesmannen i Akershus.

- Inn på tunet har utviklet seg til å bli et viktig supplement og alternativ til dagens løsninger innen helse-og omsorg, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - Vi ser at dette er tilbud som virker, og som kan gi mange en bedre hverdag. Vi ser også at barnehager, skoleverket og andre i økende grad gjør seg nytte av disse tilbudene som gir kontakt til natur og dyr, sier Slagsvold Vedum.

Glittre gård
Glittre gård i Nittedal tilbyr tjenester innen alternativ skoledag, avlastningshjem, grønt arbeid og demensforebyggende aktivisering. Garden driver med catering og produksjon av geiter, geitekjøttprodukter, boerkaniner, og har et mangfold av ulike dyr. Vertskap er Bodil og Harald Arnheim, Tomas Arnheim og Kjell Myhrer. 

Velferdstjenester på gardbruk
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til garden, livet og arbeidet der; Inn på tunet tar i bruk alle ressursene på gardene, både naturgitte og menneskelige.

Store utfordringer i helse- og omsorgsektoren, og behov for alternative arenaer for opplæring og arbeidstrening gjør det aktuelt å videreutvikle velferdstjenester i landbruket.

1100 Inn på tunet-gardsbruk
Det er i dag 1100 Inn på tunet-gardsbruk i 150 kommuner med tilbud innenfor et vidt spekter av velferdstjenester. 77 kommuner deltar nå i lokalt utviklingsarbeid gjennom Inn på tunet-løftet. Mange kommuner har Inn på tunet som en integrert del av sitt velferds-tilbud. Det er fra 2012 innført en egen godkjenningsordning for IPT-gårder. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum ønsker nå å invitere Helse- og omsorgsdepartementet til et enda nærmere samarbeid om Inn på tunet.

Siv Velo og Tomas Arnheim forteller statsrådene Slagsvold Vedum og Strøm-Erichsen om opplegget på Glittre gård.

Siv Velo og Tomas Arnheim forteller statsrådene Slagsvold Vedum og Strøm-Erichsen om opplegget på Glittre gård.

Bodil Brevig Akselsen benytter seg av tilbudet på Glittre gård. Hun og Slagsvold Vedum fant fort tonen når de ble klar over at begge hadde tilknytning til Hedmarken og Stange. Harald Arnheim fra Glittre gård assisterer. Til høyre Bodil Arnheim.

Bodil Brevig Akselsen benytter seg av tilbudet på Glittre gård. Hun og Slagsvold Vedum fant fort tonen når de ble klar over at begge hadde tilknytning til Hedmarken og Stange. Harald Arnheim fra Glittre gård assisterer. Til høyre Bodil Arnheim.

 Både landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgminister Grete Strøm-Erichsen har stor tro på de tilbudene Inn på tunet-gardsbruk kan gi.

Både landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgminister Grete Strøm-Erichsen har stor tro på de tilbudene Inn på tunet-gardsbruk kan gi. (Alle foto: Landbruks- og matdepartementet)