Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbrukets organisasjoner har i dag meldt at de ikke finner grunnlag for å gå i forhandlinger med staten om jordbruksavtale for perioden 2012-2013. Det er dermed brudd i årets jordbruksforhandlinger.

- Regjeringen har i seks år økt inntektene i landbruket betydelig. Aldri i historien har inntektsveksten i landbruket vært så stor som under den rødgrønne regjeringen. Denne regjeringen har hvert år kommet med tilbud som har gitt bøndene en betydelig inntektsutvikling. Forhandlingene har gitt viktige tillegg. Den muligheten velger organisasjonene i år bort når de bryter uten å forhandle, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

- Bøndene her i landet gjør en fantastisk innsats. Jeg har full forståelse for deres utålmodighet. Jeg er helt enig i at inntektene må bedres, år for år. Historien viser at Senterpartiet gjør den jobben bedre enn noen andre, sier Brekk.

- Jeg mener jeg det er beklagelig at organisasjonene bryter før de har prøvd reelle forhandlinger, sier Brekk. - Landbruket har fått et godt tilbud. Organisasjonene vet også at vi hadde en god del mer å gi i forhandlinger. Nettopp derfor mener jeg det er ekstra beklagelig at man velger å bryte uten å forhandle, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte den 27. april jordbrukets krav i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger. Staten la fram sitt tilbud den 9. mai.

Staten tilbud gir grunnlag for en inntektsøkning på 4½ prosent i 2013, 13.000 kroner per årsverk i forhold til 2012 før årets oppgjør. Tilbudet følger opp Landbruks- og matmeldingen (Meld.St.9) på sentrale områder. Tilbudet gir større inntektsvekst enn det jordbruket tidligere har gått til forhandling på. Dette etter at jordbruket hadde fått dekket inn forventet kostnadsvekst.

Regjeringen vil nå gå til Stortinget med en proposisjon om oppgjøret basert på statens tilbud.

Fra dagens pressekonferanse, fra venstre: Leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg

Fra dagens pressekonferanse, fra venstre: Leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg (Foto: Landbruks- og matdepartementet)