Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Markedsordningene for lam og egg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departementer, kjøtt- og eggbransjen, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Virke/Coop har utredet markeds­ordning­ene for lam og egg. Gruppen avga sin rapport 15. november.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departementer, kjøtt- og eggbransjen, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Virke/Coop har utredet markeds­ordning­ene for lam og egg. Gruppen som har vært ledet av en representant for Landbruks- og matdepartementet avga sin rapport 15. november.

Flertallet i arbeidsgruppen foreslår å legge om markedsordningene for lam og egg til den såkalte volummodellen fra 1. juli 2013.

Overgang til volummodellen innebærer en omlegging av markedsreguleringen for lam og egg. Dette foreslås gjennomført med grunnlag i omleggingen av markedsordningen for storfekjøtt i 2009.

Gruppens forslag innebærer at Nortura fortsatt skal være markedsregulator for lam og egg, og skal som markedsregulator også fastsette halvårlige prisløyper for sektorene. Fra det tidspunkt omlegging skjer blir målprisene for lam og egg avviklet.

  Forside -  Arbeisgrupperapport 15.11.2012 - Markedsordningene for lam og egg - Omlegging til
Til toppen