Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mer penger til energiflisordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Energiflisordningen er tilført nye 10 millioner kroner for 2012 etter omdisponering av ledige midler i statsbudsjettet. Totalt er ordningen tilført 39 millioner kroner i 2012. Energiflisordningen gir driftstilskudd til uttak av skogsråstoff til flisproduksjon.

Energiflisordningen er tilført nye 10 millioner kroner for 2012 etter omdisponering av ledige midler i statsbudsjettet. Totalt er ordningen tilført 39 millioner kroner i 2012. Energiflisordningen gir driftstilskudd til uttak av skogsråstoff til flisproduksjon. 

Høy politisk prioritet
Satsingen på bioenergi har høy politisk prioritet som bidrag til reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping. 

- Tildelingen legger til rette at vi fortsatt får høyt trykk på bioenergileveranser fra skogen, dette er bra for utvikling av fornybare energiløsninger, og det er med på å styrke økonomien i skogbruket sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Stor etterspørselen etter flistilskudd
Etterspørselen etter flistilskudd er stor. Energiflisordningen er et kostnadseffektivt tiltak som bidrar til etablering av både varmesentraler og et profesjonelt driftsapparat. 

Energiflisordningen har fungert godt, og SLF varslet i vår at bevilgningen for 2012 ville være oppbrukt allerede etter første halvår. Fra næringa har det vært pekt på at en stans i utbetalingene i annet halvår vil være uheldig for videre satsing på energiflis. På denne bakgrunn har departementet vurdert å kunne omdisponere ledige midler for å styrke ordningen i år, og har tildelt SLF ytterligere kr 10 000 000 til energiflisordningen i 2012. 

Om Statens landbruksforvaltning
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Energiflis

Energiflisordningen er et kostnadseffektivt tiltak som bidrar til etablering av både varmesentraler og et profesjonelt driftsapparat. (Foto: Robijne Verstegen)

Til toppen