Historisk arkiv

Nord-Norges skogsmannsforbund 100 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nord-Norges skogsmannsforbund arrangerer jubileumsårsmøte i Pasvik 14.-16. august. Skogfolk fra de nordnorske fylkene og representanter fra skogbruket sentralt, samles til faglige diskusjoner og fest disse dagene. Skogmannsforbundet feirer i år at det er 100 år siden det ble stiftet.

Nord-Norges skogsmannsforbund arrangerer jubileumsårsmøte i Pasvik 14.-16. august. Skogfolk fra de nordnorske fylkene og representanter fra skogbruket sentralt, samles til faglige diskusjoner disse dagene. Skogmannsforbundet feirer i år at det er 100 år siden det ble stiftet. 

Programmet strekker seg over tre dager og berører en rekke aktuelle skogfaglige tema som blant annet tynning i furu, bioenergi og skogbrukets påvirkninig på storfuglen. Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Harald Oskar Buttedahl deltar på årsmøtet for Nord-Norges Skogmannsforbund i Pasvik.

Taksering av skogen i Finnmark
På samlinga vil også Institutt for skog og landskap legge fram resultatet fra takseringen av skogen i Finnmark. Finnmark fylke har så langt vært untatt fra Landsskogtakseringens målinger. Når de nå legger fram tall for hvor mye skog det er i Finnmark, får vi en komplett oversikt  over skogressursene i hele landet. 

Om Nord-Norges skogsmannsforbund
Nord-Norges skogsmannsforbund (NNSF) er en organisasjon for alle skogfunksjonærer i privat og offentlig tjeneste i Nord-Norge. I 1912 ble forbundet stiftet i Tromsø, og det er dermed et 100-årsjubiluem som markers under samlinga i Pasvik. 

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl, Søren Karlstrøm, ass. dir Finnmarkseiendommen, Helge Molvig, styreleder Nord-Norge Skogsmannsforbund og journalisten fra Sør Varanger Avis.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl, Søren Karlstrøm, ass. dir Finnmarkseiendommen, Helge Molvig, styreleder Nord-Norge Skogsmannsforbund og journalisten fra Sør Varanger Avis. (Foto: LMD)