Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk-svenske møter om reinbeitekonvensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Sveriges landbsbygdsminister, Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er enige om å samle sametingspresisdentene og de to største reindriftsorganisasjonene i de to landene for å få framdrift i reinbeitekonvensjonen. - Fraværet av en ny konvensjon skaper store problemer både for reindriften og for øvrige interesser på norsk side, sier Lars Peder Brekk(Sp).

Sveriges landbsbygdsminister, Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er enige om å samle sametingspresisdentene og de to største reindriftsorganisasjonene i de to landene for å få framdrift i reinbeitekonvensjonen. - Fraværet av en ny konvensjon skaper store problemer både for reindriften og for øvrige interesser på norsk side, sier Lars Peder Brekk (Sp).

Det er nå gått tre år siden forhandlingsresultatet ble parafert, og nærmere syv år siden 1972-konvensjonen opphørte å gjelde i 2005. De to statsrådene på norsk og svensk side er begge opptatt av en videre fremdrift og er enige om at det  må gjennomføres et felles møte der de selv deltar sammen med sametingspresidentene i de to landene, Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Svenske Samers Riksforbund (SSR).

- Fraværet av en ny konvensjon skaper store problemer både for reindriften og for øvrige interesser på norsk side. Dessuten er norsk reindrift i hovedsak avskåret fra å bruke vinterbeiter på svensk side. Får vi ikke på plass en ny konvensjon kan det bidra til  å undergrave legitimiteten til det resultatet som er framforhandlet og ellers skje en utvikling som kan komplisere en iverksettelse av konvensjonen, sier Brekk.

Han har derfor tatt initiativ til et møte med sin svenske kollega, Eskil Erlandsson for å få fortgang i arbeidet med reinbeitekonvensjonen.

- For vår del er vi beredt til å gå videre i prosessen. Jeg kan ikke se at de utfordringene som har kommet frem i høringen av konvensjonen er til hinder for ratifikasjon og ikrafttredelse, sier Brekk. Han slår fast at den fremforhandlede avtalen står fast, men at man innenfor rammen av denne kan finne løsninger som partene kan bli enige om.

Sveriges landbsbygdsminister, Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Sveriges landbsbygdsminister, Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)


 

Til toppen