Historisk arkiv

Nye frø til hvelvet på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Denne uken kommer det en ny forsending med frø fra matplanter som skal deponeres for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv.

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Nye frø til hvelvet på Svalbard

Denne uken kommer det en ny forsending med frø fra matplanter som skal deponeres for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. 

Frø fra Colombia

Frø fra Colombia (Foto: Neil Palmer/CIAT)

Forsendelsen som nå skal transporteres inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder blant annet frøprøver fra Tajikistan, Armenia, Colombia, Costa Rica og U.S.A.

Matplanter for fremtidens klima
Med denne siste deponeringen av frø, befinner det seg nå over 740 000 frøprøver inne i hvelvet. Det gjør Svalbard globale frøhvelv til den samlingen som har størst variasjon av frøprøver i verden. Her lagres frø fra verdens matplanter for framtidige generasjoner. I disse frøene finnes genene hvor neste generasjon kan finne frem til egenskapene som gjør fremtidens kulturplanter effektive i fremtidens klima.

Verdens matvareorganisasjon, FAO, har slått fast at den globale matproduksjonen må opp med 70 prosent innen 2050.

Nok, trygg og næringsrik mat
- Vi er 7 milliarder mennesker i dag. I 2050 vil vi være flere enn 9 milliarder her på jorda. Alle har krav på nok, trygg og næringsriktig mat, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
- Det blir enda mer krevende å skaffe nok mat i årene som kommer. Klimaendringene gjør det vanskeligere og dyrere å produsere mat.  Det er i denne sammenhengen frøene som er lagret i Svalbard globale frøhvelv vil spille en avgjørende rolle i framtida, sier Brekk.

Sikkerhetsnett
Svalbard Globale frøhvelv er det endelige sikkerhetsnettet for verdens mangfold av matplanter. Hensikten med frøhvelvet er å trygge verdens viktigste genetiske planteressurser for mat og landbruk med et maksimalt sikkerhetsnivå. Frøhvelvet tilbyr gratis oppbevaring av sikkerhetsduplikater for frøsamlingene som befinner seg i frøbanker rundt omkring i verden.

          Frøbokser ankommer Svalbard

Frøbokser ankommer Svalbard (Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv)

Poser med frø

Poser med frø (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Fjellanlegg i permafrosten
Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 km i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er i sin helhet et fjellanlegg sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal anlegget holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av matfrø fra depositørene (avgiverlandene) er plassert.

Svalbard Globale frøhvelv inngangspartiet

Svalbard Globale frøhvelv inngangspartiet (Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv)

Frøbokser i reoler inne i frøhvelvet

Frøbokser i reoler inne i frøhvelvet (Foto: Landbruks- og matdepartementet)