Historisk arkiv

Vedum møter kornbønder i Nes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum besøker Nes i Akershus torsdag morgen 5. juli. Han ønsker å komme i gang med arbeidet for å få til økt kornproduksjon i Norge. Pressen er velkommen til å delta under hele besøket.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum besøker Nes i Akershus torsdag morgen 5. juli. Han ønsker å komme i gang med arbeidet for å få til økt kornproduksjon i Norge.

Pressen er velkommen til å delta under hele besøket. 

Program: 

Kl. 08.45   Brårud, Nes:
Besøk hos korn- og broilerprodusentene Tone og Einar Brustad i Nes i Akershus. Orientering om gårdsdrifta – framtidsutsikter. To generasjoner Brustad er til stede.
    Romerike landbruksrådgiving v/daglig leder Jan Stabbetorp orienterer om agronomi, miljøkrav og økonomi for kornprodusenter i Akershus. 
kl. 10.15   Hvam videregående skole: 
Romerike landbruksrådgiving viser forsøksvirksomheten og spesielt ”integrert dyrking av hvete”.
Regional satsing på kompetansesenter v/Liv Marit Strupstad, avdelingsleder Hvam Agroutvikling.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og representanter for Nes kommune er også med under besøket. 
 

Kontakt for landbruks- og matministeren: Gunnar Syverud, tlf: 909 54 713. 

 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum møter kornbønder i Nes 5. juli. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)