Historisk arkiv

Seminar om sprøytemidler i landbruk og mat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul holder åpningsinnlegget på seminaret "Sprøytemidler – venn eller fiende?" i Oslo i regi av Bioteknologinemnda torsdag 27. september.

På dagen 50 år etter at "Den tause våren" kom ut, inviterer Forbrukerrådet, Polyteknisk forening, Norsk selskap for Farmakologi og Toksikologi og Bioteknologinemnda til et seminar om sprøytemidler i mat, 50 år etter Rachel Carsons bok "Den tause våren". Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul i Landbruks- og matdepartementet holder åpningsinnlegget.

Tid: Torsdag 27. september kl. 12.00 - 16.00.
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet, Oslo Universitetssykehus, VKM Faggruppe for plantevernmidler, Bioforsk, Utviklingsfondet, Universitetet i Oslo og Forbrukerrådet vil belyse følgende tema på seminaret:

  • Regjeringens syn på bruk av plantevernmidler
  • Godkjenning av plantevernmidler i Norge og EU – Mattilsynets rolle og Norges forhold til EUs regelverk
  • Helserisiko ved bruk av plantevernmidler
  • Erfaringer med gjenfinning av sprøytemiddelrester i miljø og mat
  • Genmodifiserte planter og sprøytemiddelbruk
  • Vitenskapelig usikkerhet, risikovurderinger ved sprøytemiddelbruk
  • Kan forbrukerne være trygge?
Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul
Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul holder åpningsinnlegget på seminaret ”Sprøytemidler – venn eller fiende?”. (Foto: Torbjørn Tandberg)