Historisk arkiv

Sprøytemidler – venn eller fiende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Politisk rådgiver Ane Kismul hold i dag åpningsinnlegget på et åpent møte om bruk av kjemikalier og sprøytemidler i matproduksjonen. - For alle er det et overordnet mål at maten skal være trygg og produsert på en miljøvennlig måte, sier Kismul.

Politisk rådgiver Ane Kismul hold i dag åpningsinnlegget på et åpent møte om bruk av kjemikalier og sprøytemidler i matproduksjonen. - For alle er det et overordnet mål at maten skal være trygg og produsert på en miljøvennlig måte, sier Kismul.

Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul
Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul (Foto: Torbjørn Tandberg)

Ane Kismul sa videre i sitt innnlegg; ”Seminarinvitasjonen spør om vi trenger plantevernmidler. Til dette vil jeg svare "ja": Plantevernmidler er en viktig for matsikkerheten. De er viktige for å kontrollere skadegjørere i dagens jordbruk – ugras, sopp og insekter. Rett bruk av plantevernmidler er med å begrense avlingstap og hindre forringet kvalitet på landbruksvarer.

Samtidig vet vi at det er risiko knyttet til plantevernmidler. Slike midler kan ha uønskede effekter på helse og miljø. Vi har derfor over mange år arbeidet målrettet med å redusere bruken og risikoen knyttet til plantevernmidler. Det arbeidet vil fortsette.”. 

Arrangører av seminaret var Forbrukerrådet, Bioteknologinemnda, Norsk selskap for farmakologi og toksikologi og Polyteknisk forening.

Åkerlandskap
Plantevernmidler er viktige for å kontrollere skadegjørere i dagens jordbruk – ugras, sopp og insekter. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)