Historisk arkiv

Tre kan bli fremtidens byggemateriale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ane Kismul, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet holdt i dag åpningsinnlegget på seminaret Tre i offentlige bygg-veien videre. - Regjeringens mål er at treet skal tas i bruk der det er best egnet – i naturlig samspill med dagens mer benyttete materialer, sier Kismul.

Ane Kismul, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet holdt i dag åpningsinnlegget på seminaret Tre i offentlige bygg-veien videre. - Regjeringens mål er at treet skal tas i bruk der det er best egnet – i naturlig samspill med dagens mer benyttete materialer, sier Kismul. 

Kismul la videre vekt på at; - Det er tre overordnete grunner til at denne regjeringen er opptatt av å øke bruken av tre i samfunnet: 

  • det er et klimavennlig og fornybart bygningsmateriale
  • vi har en solid og underutnyttet råstoffbase 
  • det kan bidra til lokal verdiskaping og sysselsetting i hele verdikjeden – også i strøk av landet som har behov for ny og framtidsrettet næringsvirksomhet.
Politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet Ane Hansdatter Kismul

Politisk rådgiver Ane Kismul holdt i dag åpningsinnlegget på seminaret Tre i offentlige bygg-veien videre. (Foto: Torbjørn Tandberg)